Na czym polega ubezpieczenie dzieł sztuki?

Ubezpieczenie dzieł sztuki - MGZ Gama oferowane jest przez najlepsze towarzystwa ubezpieczeniowe. Powinny pomyśleć o nim wszystkie osoby, które posiadają cenne przedmioty, ponieważ w przypadku ich kradzież czy uszkodzenia w wyniku pożaru lub innej sytuacji losowej będzie możliwe odzyskanie odszkodowania za nie.

Czym są dzieła sztuki?

Za dzieła sztuki rozumie się przedmioty, które posiadają wartość kolekcjonerską, zabytkową lub artystyczną. Zalicza się do nich przede wszystkim dzieła plastyczne, a także dzieła rzemiosła artystycznego oraz sztuki użytkowej. Dziełami sztuki mogą być także numizmaty lub pamiątki historyczne oraz książki i materiały biblioteczne. Do grupy tej włącza się również wytwory sztuki ludowej oraz rękodzieła. W ramach tego rodzaju ubezpieczenia zabezpieczyć można więc wyroby z pereł, kamieni oraz szlachetnych kamieni, porcelanę, zbiory monet oraz medali, a także legalną broń oraz trofea myśliwskie.

Do tego, aby zakupić ubezpieczenie dzieł sztuki niezbędne jest wykupienie rozszerzonej polisy domu i mieszkania, która obejmie nie tylko samą nieruchomość, ale również ruchomości, które się w niej znajdują. Aby właściwie ocenić wartość dzieł sztuki warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy, który pomoże ustalić najkorzystniejszy zakres ochrony.

Warto mieć na uwadze fakt, że w przypadku niektórych dzieł sztuki objęcie ich takim ubezpieczeniem może być niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim dzieł nowoczesnych, których wartość jest trudna do ustalenia oraz takich, które stworzone zostały z nietrwałych elementów, które mogą ulec uszkodzeniu. Dzieła muszą być także właściwie przechowywane, aby ubezpieczyciel wyraził zgodę na objęcie ich ubezpieczeniem. Trzeba pamiętać także o tym, że żaden ubezpieczyciel nie ubezpiecza dzieł sztuki pochodzących z nielegalnych źródeł np. zakupionych od paserów.